• Do wypożyczenia wymagane 2 dokumenty ze zdjęciem
  • Na czas wynajmu sprzętu pobierana jest zwrotna kaucja. Wysokość kaucji jest zależna wartości sprzętu.
  • Sprzęt powinien zostać zwrócony w stanie nie gorszym niż wynikałoby to z normalnego użytkowania.
  • Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do chwili zwrotu przedmiotu najmu potwierdzonego przez Wynajmującego protokołem zdawczo-odbiorczym.
  • W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnych do jej usunięcia .
  • Wynajętego sprzętu bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno podnajmować osobom trzecim lub dopuszczać do jego użytkowania przez inne strony.
  • Przy dłuższym wypożyczaniu możliwe rabaty
  • Możliwość negocjacji cen
  • Możliwość dowozu sprzętu pod wskazany adres